Tijd Onderdeel Spreker Onderwerp
09.00 - 10.00 Ontvangst
10.00 - 10.15 Opening Ismail Aghzanay dagvoorzitter
10.15 - 11.00 Iliass El Hadioui Grip op de minisamenleving
11.00 - 11.30 Pauze
11.30 - 12.00 Walet & Tuinstra Taalondersteuning voor gelijke onderwijskansen
12.00 - 12.45 Paulle & Kielman Gelijke kansen met Bridge High Dosage Tutoring
12.45 - 13.30 Netwerklunch
13.30 - 14.15 Louise Elffers Kansengelijkheid in het onderwijs
14.15 - 15.00 Chaja Deen Onderwijs en het gemeentelijk jeugdbeleid; samen werken aan gelijke ontwikkelkansen
15.00 - 15.30 Pauze
15.30 - 16.15 Afsluiting Ismail Aghzanay Van kansarm naar kansrijk
16.15 - 17.00 Borrel