Bowen Paulle en Anne Kielman: Gelijke kansen met Bridge High Dosage Tutoring

We zetten ons in voor het reduceren van kansenongelijkheid in het onderwijs. Dit willen we bereiken door de meest maatschappelijk kwetsbare leerlingen te ondersteunen door de inzet van de evidence-based methode Bridge High Dosage Tutoring op basis- en middelbare scholen. High Dosage Tutoring (HDT) is een op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde methode uit de Verenigde Staten. Stichting The Bridge Learning Interventions (The Bridge) voert deze methodiek sinds 2017 uit op verschillende scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in Nederland. We richten ons vooral op leerlingen met een praktijk- t/m vmbo-t uitstroomniveau. Bridge HDT wordt uitgevoerd in het basisonderwijs in samenwerking met 4 à 5 scholen. In het voortgezet onderwijs voeren we Bridge HDT uit op een enkele school, als het leerlingaantal groot genoeg is, of een combinatie van twee scholen. Bij Bridge HDT krijgen leerlingen een schooljaar lang onder schooltijd in een vaste 1-op-2 verhouding – één tutor op twee leerlingen – extra rekenles voor 2 tot 5 uren per week. De lessen worden ‘high dosage’ genoemd door de kleine setting en intensieve aantal uren. In de lessen is er ook veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Leerlingen oefenen samenwerken en ontwikkelen ondertussen zelfvertrouwen, growth mindset en doorzettingsvermogen.

Bowen Paulle (1970) is opgegroeid in het New York van de jaren 80 tijdens de crack-epidemie. Door alles wat hij daar als tiener meemaakt en observeert, ontstaat een sterke obsessie voor ongelijkheid. Hij barst hierdoor van de pragmatische vragen en kiest voor American Studies en Sociologie. Vervolgens promoveert hij in sociologie en doet onder meer onderzoek naar onderwijsprogramma’s voor kansarme kinderen.

Als directeur van Stichting The Bridge Learning Interventions is Anne Kielman verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van onze Bridge High Dosage Tutoring-programma's, het werven en coachen van docenten en locatiedirecteuren, het contact met samenwerkingspartners (bijv. Gemeenten, filantropische organisaties, het onderzoeksteam van de UvA), en de implementatie van nieuwe Bridge High Dosage Tutoring-sites. Na het eerste succesvolle HDT-project op het Mundus College in Amsterdam (voor resultaten zie www.uva.nl/sepp), werken ze momenteel in Haarlem-Schalkwijk voor een periode van 3 jaar aan 5 verschillende basisscholen. Er loopt ook een project op 5 basisscholen in Amsterdam Zuidoost en op 2 middelbare scholen in Amsterdam Nieuw-west en Noord. Men verwacht binnenkort de HDT-projecten uit te breiden.