Chaja Deen: Onderwijs en het gemeentelijk jeugdbeleid; samen werken aan gelijke ontwikkelkansen

Op veel manieren kan de school bijdragen aan ontwikkelkansen voor alle kinderen. Maar daar zijn ook grenzen aan; kinderen en jongeren zitten maar een deel van hun tijd op school. Het versterken van veerkracht, zelfvertrouwen en welbevinden door slim samenwerken van scholen met partners uit het brede jeugddomein draagt bij aan die kansen. Wat werkt en wat werkt niet in de samenwerking tussen scholen, gemeenten en andere organisaties in het jeugdveld gericht op kansengelijkheid, positief en preventief jeugdbeleid? In deze bijdrage wordt ingegaan op actuele ontwikkelingen en worden inspirerende praktijken gedeeld.

Chaja Deen heeft eerder als gedragswetenschapper gewerkt in onderwijs en in jeugdhulp. Zij is als expert onderwijs en jeugdbeleid verbonden aan het Nederlands Jeugdinstituut. Bijdragen aan kansen voor alle kinderen is focus in de missie van het NJi. Het versterken van de pedagogische basis in en rond scholen en kinderopvang organisaties, de samenwerking met ouders en jongeren zelf en samenhangend jeugdbeleid zijn belangrijke elementen van een effectieve aanpak.

Chaja houdt zich bezig met vraagstukken op het snijvlak van onderwijs, jeugdhulp en jeugdbeleid. In de afgelopen jaren vormde ze met andere kennispartners de “coalitie welbevinden” om de gezamenlijke kennis in de context van het NPO met het veld te delen in de menukaart, bijbehorende praktijkkaarten, en het kennisplein welbevinden (Onderwijskennis | Kansrijke interventies welbevinden). Ook werkt ze samen met partijen uit het (vrijwillig) jeugd- en jongerenwerk, cultuur en sport aan een kennisagenda om daarmee de lokale samenwerkingspraktijk te versterken.