Iliass El Hadioui: Grip op de minisamenleving

In zijn voordracht gaat Iliass El Hadioui in op de effecten van een (super)diverse buitenschoolse leefwereld op de schoolcultuur in een stedelijke omgeving. Hij bespreekt dit binnen de context van de verscherpte kansenongelijkheid in het stedelijk onderwijs tijdens de crisis en daarvoor. In het bijzonder gaat hij in op het switchgedrag van leerlingen en studenten tussen de binnenschoolse en buitenschoolse leefwerelden. Iliass laat vervolgens zien hoe jongeren, ondanks deze mis-match tussen de leefwerelden, veerkrachtigheid kunnen ontwikkelen en komen tot het geloof in eigen kunnen – self efficacy – om de schoolladder te ervaren als hun ladder en deze te beklimmen. Om dat laatste te realiseren is een gesprek over de wijze waarop docenten grip kunnen krijgen op de minisamenleving van de klas noodzakelijk.

Stads- en onderwijssocioloog Iliass El Hadioui (1983) is als wetenschappelijk docent verbonden aan de Department of Psychology, Education and Child Studies van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Verder is hij programmaleider binnen het cultuurveranderings- en professionaliseringsprogramma De Transformatieve School. Hij is als onderzoeksleider van het programma Transformaties in het Grootstedelijk Onderwijs verbonden aan de afdeling Sociologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ten slotte is hij lid van de Onderwijsraad.