Monique Walet en Bettina Tuinstra: Taalondersteuning voor gelijke onderwijskansen

Kennis van de wereld, een grote woordenschat en goed zijn in begrijpend lezen zijn succesfactoren voor schoolsucces. Maar bij het creëren van gelijke onderwijskansen is het minstens zo belangrijk voor leerlingen om met zelfvertrouwen de schoolcarrière te doorlopen, goede rolmodellen te hebben en kunnen netwerken met kinderen die ook ambities hebben. Met UGO werken we aan al deze aspecten: Nederlandse taalvaardigheid, studievaardigheden, kennis van de wereld, “academische” houding en netwerken. UGO wil bijdragen aan een lange leerlijn van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs en hoger/wetenschappelijk onderwijs, met als doel langdurig leerlingen te ondersteunen in hun ontwikkeling.

Monique Walet is projectleider primair onderwijs bij Utrecht Gelijke Onderwijskansen (UGO). UGO is een onderwijsprogramma dat is gebaseerd op de succesfactoren van de Brede School Academie Utrecht en mede gericht op het verbeteren van de kansengelijkheid van talentvolle kinderen met een taalachterstand uit de bovenbouw van de basisschool en de brugklas. Tevens was Walet tot 1 maart 2021 als docent aangesloten bij het Honours Trajectum Utrecht (HTU), een programma van de Universiteit Utrecht voor tweede- en derdeklassers van havo of vwo, voor de bevordering van taalvaardigheid en vergroten van kennis van de wereld. Na ruim dertien jaar ervaring in lesgeven en het coördineren van onderwijs, ligt de expertise van Walet onder andere bij curriculumontwikkeling, onderwijsinnovatie en kansengelijkheid. Van 2008 tot en met 2017 werkte Walet als leerkracht en taalcoördinator bij de Utrechtse basisschool Obs de Panda in Kanaleneiland.

Bettina Tuinstra is adviseur bij UGO. Ook is zij projectleider HTU 1 (brugklas VO) en HTU 2-3 aan de Universiteit Utrecht.